Od sezóny 2022

pronájem pódia o maximálních rozměrech 6x4m z profesionálních pódiových podest Nivtec, výška pódia cca 70 cm či dle přání klienta

pronájem zastřešení nůžkovým stanem Hexagon Extreme 6x4m - 4 sloupky
výška pódia se zastřešením cca 4m

foto ilustrační

pozn.: Pódium je možné postavit pouze na vyrovnaném či mírně zvlněném avšak zpevněném povrchu (trávník, štěrk, dlažba, beton), v případě nemožnosti zavětrovat zastřešení kolíky (beton, dlažba) zajistí pořadatel závaží pro zavětrování (barely s vodou apod.).